Polityka Prywatności

Możliwe, że City & Country Financial Services będzie musiał gromadzić i wykorzystać określone dane osobowe na niniejszej stronie internetowej, aby skutecznie reagować na zapytania klientów. City & Country Financial Services uznaje, że właściwe postępowanie z danymi osobowymi ma ogromne znaczenie dla powodzenia transakcji, jak również zasadniczo przyczynia się do zadowolenia klienta.

Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy, zapisujemy i używamy w jakikolwiek sposób, bez względu na to, czy na papierze, elektronicznie czy przy pomocy innych mediów, spełniają wymogi ustawy o ochronie danych osobowych Data Protection Act 1998. Uznajemy i przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych Data Protection Act 1998. Dotyczy to następujących 8 zasad:

  1. dane przetwarzane rzetelnie i legalnie
  2. dane przetwarzane w ściśle określonych celach, a nie w jakikolwiek inny sposób, który byłby niezgodny z tymi celami
  3. tylko dane właściwe, konieczne i nie wychodzące poza zapotrzebowanie
  4. tylko dane dokładne i uaktualnione
  5. dane nie przechowywane dłużej niż jest to konieczne
  6. dane przetwarzane zgodnie z prawami podmiotu, którego dotyczą
  7. dane przechowywane w bezpieczny sposób
  8. dane nie transferowane do krajów, które nie posiadają odpowiednich praw chroniących dane osobowe

Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe, informujemy zainteresowanych, dlaczego zbieramy ich dane i w jakim celu zamierzamy je użyć.

Możliwe, że będziemy musieli przekazać dane klienta do innego przedsiębiorstwa, poza City & Country Financial Services, ale jedynie w celu skutecznego opracowania zapytań klientów. W żadnym wypadku dane nie zostaną przekazane poza City & Country Financial Services w innym celu. Możliwe, że postronne przedsiębiorstwa będą kontaktować się z klientami telefonicznie i mailowo prezentując szczegóły innych produktów i serwisów.

Tam, gdzie zapewniamy dostęp do produktów i usług innych dostawców, ci ostatni przekazują City & Country Financial Services osobiste dane swoich klientów, dlatego możemy kontaktować się z tymi klientami telefonicznie i mailowo prezentując szczegóły innych produktów i serwisów.

Osoby, które nie życzą sobie, aby obejmował je tego rodzaju marketing, mogą się pisemnie zwrócić do koordynatora ochrony danych osobowych spółki City & Country Financial Services Ltd, Winchester House, 259-269 Old Marylebone Road, London NW1 5RA.